header-newsite1240-400

Benvenuti! | Welcome!

Nota di protesta al Ministero degli Affari Esteri Italiano dell'Ambasciata Polacca in Italia riguardo ai fatti dell'Albaneta

Divulghiamo la traduzione della "Nota di protesta al Ministero degli Affari Esteri Italiano dell'Ambasciata Polacca in Italia riguardo al 'mercato' di Montecassino

Lunedì 14 dicembre 2015, l’Ambasciata di Polonia a Roma ha inviato una nota di protesta al Ministero degli Affari Esteri d'Italia, con la quale ha espresso indignazione per l’organizzazione di un “villaggio natalizio” nei pressi del Cimitero Polacco di Montecassino, sottolineando che tale iniziativa offende la memoria dei caduti. Questo "villaggio natalizio" è un'iniziativa di un’associazione di imprenditori privati, che hanno firmato un contratto di affitto di terreni di proprietà dell’Abbazia benedettina. L’Ambasciata polacca nel comunicato consegnato all’agenzia di stampa polacca PAP a Roma, ha informato che domenica scorsa il capo del dipartimento consolare e l'addetto militare sono andati di persona a Monte Cassino per monitorare la situazione in loco nei primi giorni di funzionamento della “fiera natalizia”. La visita – è stato sottolineato - è stata effettuata senza preavviso e non concordata con le autorità locali, quelle ecclesiastiche e con l'associazione che ha affittato il terreno dell'abbazia vicino al cimitero. Questo ha permesso – come rimarca la nota dell’Amabasciata – di ottenere la valutazione più obiettiva dei fatti. Questa “fiera” viola la sacralità del luoghi delle battaglie di Monte Cassino, non rispettando la loro dignità ed il loro significato storico; inoltre ne blocca l'accesso. L’Ambasciata ha rinnovato la propria protesta all’Abbazia, che ha annunciato che avrebbe emesso una risposta scritta su questo tema. L’Ambasciata ha aggiunto che nella nota, inviata dopo questa visita al Ministero degli Esteri Italiano, ha espresso forte indignazione in relazione alla situazione che offende la dignità del più importante luogo della memoria polacca in Italia. L'Ambasciata si è anche rivolta alle autorità italiane, richiedendo loro di adottare le misure necessarie ed efficaci per fermare l'iniziativa e per prevenire il verificarsi di incidenti simili in futuro. I diplomatici polacchi hanno fatto riferimento agli standard internazionali dell'UNESCO per quello che riguarda le zone di rispetto intorno ai luoghi della memoria. In questo caso – è stato sottolineato - non sono stati rispettati. L’ambasciata ha inoltre informato il Ministero degli Esteri italiano della mancanza di qualsiasi consultazione da parte degli organizzatori dell'iniziativa e quindi non ha avuto la possibilità di esprimere il suo parere negativo al riguardo. La nota ha anche posto l'accento sulla percezione negativa del caso da parte dell'opinione pubblica polacca e sono state ricordate le proteste giunte dalla Polonia e da varie parti del mondo. Inoltre, l'ambasciatore Tomasz Orlowski ha inviato una lettera al Ministro italiano per l’Ambiente, Gian Luca Galletti, chiedendo di prendere i provvedimenti più opportuni per il rispetto della zona che è parte della riserva naturale "Monti Aurunci".E’ stato interessato anche il Commissario generale di Onorcaduti, responsabile della custodia del Cimitero di guerra polacco. L’Ambasciata ha anche annunciato che continuerà a monitorare l'Abbazia e si aspetta la risposta delle autorità italiane. In Italia continua la raccolta di firme in calce ad una lettera di protesta, scritta da associazioni ambientaliste e storiche, italiane e polacche, il cui contenuto è stato ripreso dalla stampa italiana e da numerosi enti ed associazioni culturali locali e nazionali.

Da Roma Sylwia Wysocka (PAP)

(Fonte: goo.gl/hCwPr9 - Foto: A.T.D.P.)

----------------------------------------------------

Nota protestacyjna ambasady RP do MSZ Włoch ws. targu na Monte Cassino

Ambasada RP w Rzymie wystosowała w poniedziałek notę protestacyjną do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Włoch, w której wyraziła oburzenie organizacją świątecznego miasteczka na Monte Cassino, koło polskiego cmentarza. Targ obraża pamięć poległych - podkreślono.

"Świąteczne miasteczko" to inicjatywa stowarzyszenia prywatnych przedsiębiorców, którzy podpisali ze znajdującym się na wzgórzu opactwem benedyktynów, właścicielem tego obszaru, umowę o wynajmie terenu.

W oświadczeniu przekazanym PAP w Rzymie polska ambasada poinformowała, że w niedzielę na Monte Cassino pojechali kierownik Wydziału Konsularnego i attach, wojskowy, by zapoznać się z sytuacją na miejscu w pierwszych dniach funkcjonowania jarmarku.

Wizyta - podkreślono - była niezapowiedziana i nieumówiona z władzami lokalnymi, kościelnymi czy też ze stowarzyszeniem, które wynajęło od opactwa tereny sąsiadujące z cmentarzem. Pozwoliło to - zaznaczyła ambasada - uzyskać najbardziej obiektywną ocenę stanu faktycznego.

"Kiermasz nie tylko narusza sakralność miejsc bitwy o Monte Cassino, nie respektując ich godności i znaczenia historycznego, ale blokuje do nich dostęp. Placówka ponowiła swój protest do opactwa, które poinformowało, że wystosuje pisemną odpowiedź w tej sprawie"- wyjaśniła ambasada.

Dodała, że w nocie wystosowanej po tej wizycie do włoskiego MSZ strona polska wyraziła zdecydowane oburzenie w związku z zaistniałą sytuacją, która obraża "godność najważniejszego polskiego miejsca pamięci we Włoszech".

Ambasada zwróciła się też do władz włoskich z prośbą o podjęcie niezbędnych i skutecznych działań w celu powstrzymania inicjatywy oraz zapobiegania pojawianiu się analogicznych incydentów w przyszłości. Polscy dyplomaci powołali się na międzynarodowe standardy UNESCO dotyczące stref buforowych wokół miejsc pamięci.

W tym przypadku nie są one respektowane - podkreślono.

Placówka poinformowała również włoski MSZ o braku jakichkolwiek konsultacji ze strony organizatorów w sprawie inicjatywy organizacji kiermaszu świątecznego, co spowodowało - dodano - że nie miała okazji wyrazić swej negatywnej opinii na ten temat.

W nocie położono także nacisk na negatywny odbiór sprawy przez polską opinię publiczną oraz na protesty kierowane z Polski i różnych stron świata.

Ponadto ambasador Tomasz Orłowski skierował list z prośbą o podjęcie stosownych działań do włoskiego ministra ochrony środowiska Gian Luki Gallettiego, ponieważ teren ten należy do rezerwatu przyrody "Monti Aurunci", a także do Komisarza Generalnego ds. Uczczenia Poległych we włoskim Ministerstwa Obrony, sprawującego opiekę nad Polskim Cmentarzem Wojennym.

Ambasada zapowiedziała, że nadal będzie monitować opactwo i oczekuje reakcji władz Włoch.

We Włoszech trwa jednocześnie zbiórka podpisów pod listem protestacyjnym, wystosowanym przez środowiska polonijne w związku z organizacją jarmarku. Przeciwko niemu protestują także lokalne środowiska polityczne i historyczne z rejonu miasta Cassino. O sprawie tej informuje też włoska prasa.

Z Rzymu Sylwia Wysocka

#SaveAlbaneta #Albaneta #Cassino #WW2 #Respect

 

Partner

SetmmaAbbazia logo MNMOK

Pic of the Day

bombardamento-montecassino-15-febb-1944.jpg

ASSOCIAZIONE LINEA GUSTAV

CENTRO STUDI E RICERCHE STORICO MILITARI

Sede Legale: Via Termine Piumarola n.15 - 03030 Piedimonte San Germano (FR)

e.mail: info@gustavline.it; 

website: www.gustavline.it
fax: (+39)06233207015;

Segreteria: (+39)3490634196
pec: associazionelineagustav@pec.it ;

C.F. 91022170608 – P.I. 02795300603 

Facebook

Support Associazione Linea Gustav with a small donationWelcome to ladbrokes sign-up information.

Designed by Gustav Line - COPYRIGHT - ALL RIGHTS © - Reproduction in whole or in part of the contents of this Website is prohibited/forbidden

CookiesAccept

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand